Úrazové pojištění srovnání, dětí, zaměstnanců, online, kalkulačka

Úrazové pojištění je moderním pomocníkem vašich financí, prvek jistoty a stability ve vašem životě. Každý úraz je nepříjemný a mnohdy znamená finanční zátěž rodiny, zvláště je-li s ním spojena pracovní neschopnost. Nikdy nevíte, jak dlouho budete následkem úrazu upoutáni na lůžko. Nebo zranění vašeho dítěte, které bude vyžadovat vaši péči. I to vás může na dlouhé měsíce vyřadit z práce. Jak budete v této době řešit své finanční závazky? Váš těžce budovaný život se může začít hroutit od základů díky nedostatku příjmů. Proto je zde levný a výhodný produkt úrazového pojištění. Samozřejmě, že vás neochrání před úrazem, ale pomůže vám zmírnit jeho finanční následky.

Komu je úrazové pojištění určeno?

Všem zodpovědným, kteří i v případě nenadálého úrazu chtějí mít svůj život pod kontrolou. Úrazové pojištění je prostředek, kterým zabezpečí sebe i své blízké. V případě úrazu obdrží finanční částku, která je garantována smlouvou, a která jim pomůže zmírnit následky a pokrýt nezbytné výdaje v případě výpadku příjmů.

Z úrazového pojištění však bývají vyloučeny některé skupiny osob, případně jsou omezeny v rozsahu pojištění. Jedná se o občany, jejichž rizikové aktivity zvyšují pravděpodobnost úrazu. Patří mezi ně např. profesionální sportovci a lidé vykonávající nebezpečná povolání. Pojišťovny také neposkytnou pojistné plnění v případě úrazů, ke kterým došlo v důsledku sebepoškození, požití drog, při extrémních sportech, účasti na protivládních nepokojích nebo při válečných událostech.

Kdy mi úrazové pojištění pomůže?

Pomůže vám se zabezpečením v případě, kdy se vy, vaše dítě, nebo jiný člen rodiny zraníte. Ať už dojde k úrazu doma, venku, v zahraničí, při sportu či cestování anebo při studiu.

Úrazové pojištění lze sjednat samostatně anebo může být součástí životního nebo cestovního pojištění, případně jiných produktů.

Zpravidla kryje rizika trvalých následků nebo smrti následkem úrazu, tělesného poškození, nezbytného léčení v různých variantách. Rozsah pojištění lze rozšiřovat o různá individuální připojištění. Nejčastějšími připojištěními jsou pojištění invalidity následkem úrazu, pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici, pojištění na pokrytí nákladů spojených s úrazem.

Jaké jsou výhody a nevýhody úrazového pojištění?

  • garance výše pojistného plnění
  • pojištění dle individuálních potřeb díky různým formám připojištění
  • možnost měnit nastavení a rozsah pojištění
  • ochrana při zmírňování následků úrazu
  • pojistné částky si určíte sami
  • doba trvání dle individuálních potřeb klienta
  • neobsahuje spořící složku a výdaje na něj nejsou daňově uznatelným výdajem ve smyslu zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů

 Výpočty všech možných druhů zkuste na kalkulačka.eu a bydlení bez realitky k prodeji nebo pronájem bytu na vlastnici.cz. A chystáte-li se na cesty pak cestovní pojištění je zcela nezbytné pro vaši pohodu zejména v zahraničí.

Uzavřete online pojištění s mnoha výhodami a slevami: speciální aplikacenaPojištění nemovitosti, nejvíce informací o povinném ručení na českém internetu zde: Povinné ručení, výběr z nejlepších penzijních programů zde: Penzijní připojištění, informujte se na vhodné Úrazové pojištění pro všechny členy vaší rodiny včetně dětí, a pokud má vaše rodina jednoho hlavního živitele s vyšším příjmem, pouvažujte zda pro vás není vhodné Životní pojištění, rozdíl mezi havarijním a zákonným pojištěním vozidla a možnost uzavření online: Pojištění vozidel, získejte slevu na Pojištění domácnosti proti vloupání, vytopení a jiným škodám, speciál o úrazech a jak si proti nim chránit s menší bolestí, zde na: Úrazové pojištění,